Diensten

Letselschadezaken

 •  
  Verkeersongevallen

  Alle ongevallen waarbij u als verkeersdeelnemer b.v. voetganger, (brom)fietser, automobilist letsel heeft opgelopen door de schuld van een ander. Ook wanneer de tegenpartij niet bekend is of wanneer er sprake is van een eenzijdig ongeval zijn er mogelijkheden om de schade te verhalen. Werkgevers kunnen de loonschade verhalen van hun werknemers die door een ongeval arbeidsongeschikt zijn geraakt op de aansprakelijke partij.

 •  
  Arbeidsongevallen

  Alle ongevallen die in relatie staan tot uw werk. Ook letselschade door ongevallen die niet direct op de werkvloer zijn ontstaan maar b.v. tijdens een bedrijfsuitje of op een andere werklocatie kan in beginsel worden verhaald.

 •  
  Medische fouten

  Bij medisch handelen kunnen fouten worden gemaakt met grote gevolgen. Tijdens een operatie kan er wat misgaan waardoor u letsel oploopt. Of er wordt een diagnose gemist waardoor uw behandeling/herstel vertraging oploopt.

 •  
  Beroepsziekten

  Op uw werk heeft u door de werkomstandigheden een ziekte gekregen zoals b.v. mesothelioom door werken met asbest of OPS door blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Andere voorbeelden zijn RSI, rugklachten en burn-out.

 •  
  Sportongevallen

  U heeft door de schuld van een ander letsel opgelopen tijdens het sporten zoals b.v. voetbal, hockey, mountainbiken.

 •  
  Letsel door gebrekkige producten/(on)roerendezaken

  U heeft letsel opgelopen door gebrekkige producten, machines of door een gevaarlijke situatie in en rond een winkel/huis. Een voorbeeld van een gebrekkig product is een huishoudtrap waarvan bij gebruik een trede afbreekt. Een gevaarlijke situatie in een winkel kan b.v. een niet goed afgedekt keldergat zijn.

 •  
  Letsel door dieren

  De bekendste voorbeelden zijn beten door honden en ongevallen met paarden.

 •  
  Aansprakelijkheid wegbeheerder

  U loopt letsel op door een gevaarlijk gebrek aan weg of stoep. U valt b.v. door een gat in de stoep.

Overige

 •  
  Verzekeringsrecht

  U heeft problemen met uw verzekeraar over b.v. de interpretatie van de polisvoorwaarden of de hoogte van een verzekeringsuitkering.

 •  
  Ondernemingsrecht

  Advies voor ondernemers zoals onder meer over het opstellen van contracten, incasso, maken van algemene voorwaarden.

 •  
  Procesrecht

  Soms lukt het niet om een geschil op een minnelijke manier op te lossen. Dan kunnen wij de gang naar de rechter voor u maken.

 •  
  Detachering

  Wanneer uw bedrijf in de letselschadebranche tijdelijke versterking of vervanging zoekt voor de behandeling van letselschadezaken.